ទំនាក់ទំនងរហ័ស

+(855)12 315000
+(855)11 315000

ទមនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងៈ  +(855)10 31 5000, +(855)11 31 5000, +(855)12 31 5000, +(855)17 31 5000

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ៧៨៥ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ទឹកល្អក ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ។

ពេលវេលាបំរើការងារៈ

               ពីចន្ទ័ - សៅរ៍

                ០៨ៈ៣០ ព្រឹក - ២១ៈ ០០ យប់
               អាទិត្យ
                     ៨ៈ៣០ ព្រឹក - ០៦ៈ០០ ល្ងាច

គេហៈទំព័រៈ www.megabelle-beautyclinic.com

អ៊ីម៉ែលៈ info@megabelle-beautyclinic.com 

Maps
ផ្ទះលេខ ៧៨៥ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ទឹកល្អក ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ។
+(855)10 31 5000, +(855)11 31 5000, +(855)12 31 5000, +(855)17 31 5000

ចំនួនអ្នកទស្សនា

13400473

  • Online95
  • Today3922
  • Yesterday13321
  • This week70140
  • This month258157
  • This year2987021
  • Total2987021
Follow us on:
Designed by: CITA