ទំនាក់ទំនងរហ័ស

+(855)12 315000
+(855)11 315000

គ្លីនិក កែសម្ផស្ស

អទិភាពដំបូងបង្អស់របស់យើយគឺ ប្រសិទ្ធភាព ជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ លក្ខណៈជាឯកជន និង ផាសុខភាព។ គ្លិនិចកែសម្ផស្សមេហ្គាប៊ែល បានធ្វើការបែងចែកជា ៦ ជាន់លើផ្ទៃប្រហែល ៨០០ ម៉ែតការេដែលប្រកបដោយៈ 

 • ការជួបពិភាក្សា និង ព្យាបាលលើបញ្ហាសម្ផស្ស និង លើស្បែក
 • ការព្យាបាលលើផ្ទៃមុខ
 • ការព្យាបាលលើដងខ្លួន
 • ការពិភាក្សា និង ព្យាបាលលើ ការវៈកាត់កែសម្ផស្ស និង សើស្បែក
 • ការវៈកាត់ កែសម្ផស្ស
 • ការបង្រៀន និង កន្លែងតាំងបង្ហាញផលិតផល
ចំនួនអ្នកទស្សនា

14876527

 • Online108
 • Today13790
 • Yesterday14339
 • This week84723
 • This month41915
 • This year4463075
 • Total4463075
Follow us on:
Designed by: CITA