ទំនាក់ទំនងរហ័ស

+(855)12 315000
+(855)11 315000

គ្លីនិក កែសម្ផស្ស

អទិភាពដំបូងបង្អស់របស់យើយគឺ ប្រសិទ្ធភាព ជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ លក្ខណៈជាឯកជន និង ផាសុខភាព។ គ្លិនិចកែសម្ផស្សមេហ្គាប៊ែល បានធ្វើការបែងចែកជា ៦ ជាន់លើផ្ទៃប្រហែល ៨០០ ម៉ែតការេដែលប្រកបដោយៈ 

 • ការជួបពិភាក្សា និង ព្យាបាលលើបញ្ហាសម្ផស្ស និង លើស្បែក
 • ការព្យាបាលលើផ្ទៃមុខ
 • ការព្យាបាលលើដងខ្លួន
 • ការពិភាក្សា និង ព្យាបាលលើ ការវៈកាត់កែសម្ផស្ស និង សើស្បែក
 • ការវៈកាត់ កែសម្ផស្ស
 • ការបង្រៀន និង កន្លែងតាំងបង្ហាញផលិតផល
ចំនួនអ្នកទស្សនា

13400439

 • Online94
 • Today3888
 • Yesterday13321
 • This week70106
 • This month258123
 • This year2986987
 • Total2986987
Follow us on:
Designed by: CITA